สรุปผลประเมิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ครบ366,000.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ64.60ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %