สรุปผลประเมิน การยางแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การยางแห่งประเทศไทยไม่ครบ127,000.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ559.21ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %