สรุปผลประเมิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่ครบ198,837.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ550.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %