สรุปผลประเมิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ6,910,590.50ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %