สรุปผลประเมิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ครบ6,909,214.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ1,266,208.80ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %