สรุปผลประเมิน องค์การสะพานปลา เดือนสิงหาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การสะพานปลา ไม่ครบ15,344.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ474.35ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %