สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี638,042.94411,563.0035.5 %ผ่าน7,702.80751.9390.2 %ผ่าน
รวม 638,043 411,563 35.50 % ผ่าน 7,703 752 90.24 % ผ่าน