สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม146,703.83137,928.006.0 %ไม่ผ่าน6,295.80621.3990.1 %ผ่าน
รวม 146,704 137,928 5.98 % ไม่ผ่าน 6,296 621 90.13 % ผ่าน