สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า175,740.28112,000.0036.3 %ผ่าน8,353.14474.0094.3 %ผ่าน
รวม 175,740 112,000 36.27 % ผ่าน 8,353 474 94.33 % ผ่าน