สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางบก 549,720.00475,206.0013.6 %ไม่ผ่าน10,457.396,076.7541.9 %ผ่าน
รวม 549,720 475,206 13.55 % ไม่ผ่าน 10,457 6,077 41.89 % ผ่าน