สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง495,387.22444,640.0010.2 %ไม่ผ่าน16,857.689,958.7540.9 %ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,230.5612,288.007.1 %ไม่ผ่าน3,797.032,437.7035.8 %ผ่าน
รวม 508,618 456,928 10.16 % ไม่ผ่าน 20,655 12,396 39.98 % ผ่าน