สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวงชนบท245,706.34199,250.0018.9 %ไม่ผ่าน9,269.262,476.4373.3 %ผ่าน
รวม 245,706 199,250 18.91 % ไม่ผ่าน 9,269 2,476 73.28 % ผ่าน