สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประชาสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไม่ครบ263,000.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ301.85ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักข่าว17,806.6547,000.00-163.9 %ไม่ผ่าน5,499.45979.4982.2 %ผ่าน
รวม 17,807 47,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,499 979 0.00 % รายงานไม่ครบ