สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค74,960.539,267.0587.6 %ผ่าน4,813.76686.9485.7 %ผ่าน
รวม 74,961 9,267 87.64 % ผ่าน 4,814 687 85.73 % ผ่าน