สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ215,466.19173,752.6419.4 %ไม่ผ่าน7,315.092,995.1459.1 %ผ่าน
รวม 215,466 173,753 19.36 % ไม่ผ่าน 7,315 2,995 59.06 % ผ่าน