สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป่าไม้ 275,713.88202,493.0026.6 %ผ่าน10,132.225,046.6850.2 %ผ่าน
รวม 275,714 202,493 26.56 % ผ่าน 10,132 5,047 50.19 % ผ่าน