สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม148,077.3476,151.2548.6 %ผ่าน6,017.522,390.9760.3 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี73,117.0950,144.0531.4 %ผ่าน1,990.471,202.3639.6 %ผ่าน
รวม 221,194 126,295 42.90 % ผ่าน 8,008 3,593 55.13 % ผ่าน