สรุปผลประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 318,814.91227,762.0028.6 %ผ่าน20,809.784,562.5078.1 %ผ่าน
รวม 318,815 227,762 28.56 % ผ่าน 20,810 4,563 78.08 % ผ่าน