สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 184,982.0335,000.0081.1 %ผ่าน7,371.371,881.1374.5 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)26,432.8366,852.00-152.9 %ไม่ผ่าน2,364.43535.0477.4 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร18,284.114,927.4573.1 %ผ่าน1,128.45753.8933.2 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก11,983.416,775.2643.5 %ผ่าน909.8827.8596.9 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา11,522.144,818.7958.2 %ผ่าน849.96281.0966.9 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง14,754.549,146.5038.0 %ผ่าน1,420.521,082.0323.8 %ผ่าน
รวม 267,959 127,520 52.41 % ผ่าน 14,045 4,561 67.52 % ผ่าน