สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 117,646.69124,607.00-5.9 %ไม่ผ่าน6,126.96221.2296.4 %ผ่าน
รวม 117,647 124,607 -5.92 % ไม่ผ่าน 6,127 221 96.39 % ผ่าน