สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,189.54879.0026.1 %ผ่าน44.7438.8313.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีไม่ครบ845.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ23.09ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,730.36305.0082.4 %ผ่าน93.9028.6769.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,859.01393.0078.9 %ผ่าน62.12ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบ793.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,749.35900.0048.6 %ผ่าน28.651.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,853.604,625.80-62.1 %ไม่ผ่าน52.8866.64-26.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,757.25415.0084.9 %ผ่าน63.7238.8939.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,444.20666.0053.9 %ผ่าน45.752.8593.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)2,000.34564.0071.8 %ผ่าน34.638.9574.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,699.89721.0057.6 %ผ่าน38.4527.1729.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,773.65451.0074.6 %ผ่าน51.542.8594.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,136.19171.0084.9 %ผ่าน38.9225.0435.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ1,018.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ43.04ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,539.90852.0044.7 %ผ่าน48.74ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,979.93664.0066.5 %ผ่าน55.76ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,650.19650.0060.6 %ผ่าน69.281.9097.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,229.05280.0077.2 %ผ่าน49.3748.561.6 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,147.67938.0056.3 %ผ่าน53.8754.11-0.4 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง ไม่ครบ287.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ30.68ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 28,740 13,475 0.00 % รายงานไม่ครบ 666 345 0.00 % รายงานไม่ครบ