สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ108,261.7172,000.0033.5 %ผ่าน7,805.98340.5095.6 %ผ่าน
รวม 108,262 72,000 33.49 % ผ่าน 7,806 341 95.64 % ผ่าน