สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน86,836.7536,975.0357.4 %ผ่าน5,192.08281.0894.6 %ผ่าน
รวม 86,837 36,975 57.42 % ผ่าน 5,192 281 94.59 % ผ่าน