สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ77,871.1329,214.0062.5 %ผ่าน5,354.67100.4998.1 %ผ่าน
รวม 77,871 29,214 62.48 % ผ่าน 5,355 100 98.12 % ผ่าน