สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน85,931.5625,968.0069.8 %ผ่าน5,289.01132.1797.5 %ผ่าน
รวม 85,932 25,968 69.78 % ผ่าน 5,289 132 97.50 % ผ่าน