สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน87,231.9947,000.0046.1 %ผ่าน5,107.66458.3591.0 %ผ่าน
รวม 87,232 47,000 46.12 % ผ่าน 5,108 458 91.03 % ผ่าน