สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าภายใน188,018.11146,601.3122.0 %ผ่าน6,980.544,294.0438.5 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,195.356,600.0041.0 %ผ่าน2,933.09118.8095.9 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,206.756,259.0023.7 %ผ่าน814.94186.1877.2 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,685.552,829.99-5.4 %ไม่ผ่าน1,025.3734.2096.7 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,627.044,933.9925.5 %ผ่าน1,509.50284.8281.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,710.49515.0081.0 %ผ่าน681.6359.4691.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,383.751,081.3554.6 %ผ่าน516.1737.6092.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,550.45317.0087.6 %ผ่าน456.82ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,098.861,383.0055.4 %ผ่าน660.6548.6692.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,182.95931.0057.4 %ผ่าน366.4654.9585.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,426.27718.0070.4 %ผ่าน690.60184.6173.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,163.65642.0070.3 %ผ่าน1,042.52819.5721.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,456.19650.0073.5 %ผ่าน634.73230.8563.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,295.65329.2585.7 %ผ่าน699.56142.5079.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,074.31599.0080.5 %ผ่าน572.61147.5474.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,248.24560.0075.1 %ผ่าน707.0572.7489.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,827.041,284.9054.5 %ผ่าน751.6790.8687.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,219.71540.0075.7 %ผ่าน738.45208.0571.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ375.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,510.402,380.2032.2 %ผ่าน1,008.07189.0581.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,284.021,089.0052.3 %ผ่าน795.91118.7185.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,167.01291.9086.5 %ผ่าน531.9157.6789.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,305.12771.0066.6 %ผ่าน493.24ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,219.68951.0057.2 %ผ่าน685.78189.0572.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,464.30701.0071.6 %ผ่าน589.200.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,800.251,080.3061.4 %ผ่าน523.3567.4587.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,186.37607.0072.2 %ผ่าน806.0240.0995.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,426.381,341.4581.9 %ผ่าน397.89320.6319.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบ920.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ382.85ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 276,734 185,988 32.79 % ผ่าน 26,664 7,999 0.00 % รายงานไม่ครบ