สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 186,637.80138,838.6725.6 %ผ่าน6,614.72804.7187.8 %ผ่าน
รวม 186,638 138,839 25.61 % ผ่าน 6,615 805 87.83 % ผ่าน