สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ140,353.94101,856.1527.4 %ผ่าน6,255.15950.1284.8 %ผ่าน
รวม 140,354 101,856 27.43 % ผ่าน 6,255 950 84.81 % ผ่าน