สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย280,931.34173,794.0038.1 %ผ่าน12,270.862,135.8382.6 %ผ่าน
รวม 280,931 173,794 38.14 % ผ่าน 12,271 2,136 82.59 % ผ่าน