สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการปกครอง 501,143.28389,128.0022.4 %ผ่าน12,333.398,720.0029.3 %ผ่าน
รวม 501,143 389,128 22.35 % ผ่าน 12,333 8,720 29.30 % ผ่าน