สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 340,610.03121,241.0064.4 %ผ่าน7,630.882,082.9072.7 %ผ่าน
รวม 340,610 121,241 64.40 % ผ่าน 7,631 2,083 72.70 % ผ่าน