สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม287,682.06310,923.50-8.1 %ไม่ผ่าน6,561.561,251.9480.9 %ผ่าน
รวม 287,682 310,924 -8.08 % ไม่ผ่าน 6,562 1,252 80.92 % ผ่าน