สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 727,145.6930,021.7395.9 %ผ่าน6,692.88618.6790.8 %ผ่าน
รวม 727,146 30,022 95.87 % ผ่าน 6,693 619 90.76 % ผ่าน