สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 85,564.0129,828.4065.1 %ผ่าน5,589.17883.2784.2 %ผ่าน
รวม 85,564 29,828 65.14 % ผ่าน 5,589 883 84.20 % ผ่าน