สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 269,929.84109,000.0059.6 %ผ่าน8,331.263,347.8459.8 %ผ่าน
รวม 269,930 109,000 59.62 % ผ่าน 8,331 3,348 59.82 % ผ่าน