สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 459,525.63191,000.0058.4 %ผ่าน8,909.695,575.0537.4 %ผ่าน
รวม 459,526 191,000 58.44 % ผ่าน 8,910 5,575 37.43 % ผ่าน