สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 93,383.3329,724.1668.2 %ผ่าน4,870.04406.8191.6 %ผ่าน
รวม 93,383 29,724 68.17 % ผ่าน 4,870 407 91.65 % ผ่าน