สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 394,919.53112,059.0971.6 %ผ่าน5,845.562,501.8857.2 %ผ่าน
รวม 394,920 112,059 71.62 % ผ่าน 5,846 2,502 57.20 % ผ่าน