สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน288,636.47164,396.0043.0 %ผ่าน6,155.101,083.9482.4 %ผ่าน
รวม 288,636 164,396 43.04 % ผ่าน 6,155 1,084 82.39 % ผ่าน