สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการจัดหางาน394,197.53246,951.1937.4 %ผ่าน7,993.582,327.0070.9 %ผ่าน
รวม 394,198 246,951 37.35 % ผ่าน 7,994 2,327 70.89 % ผ่าน