สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน238,446.0697,873.0059.0 %ผ่าน6,236.39252.0096.0 %ผ่าน
รวม 238,446 97,873 58.95 % ผ่าน 6,236 252 95.96 % ผ่าน