สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,888,887.50104,000.0097.3 %ผ่าน6,423.992,347.1563.5 %ผ่าน
รวม 3,888,888 104,000 97.33 % ผ่าน 6,424 2,347 63.46 % ผ่าน