สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)869,048.50442,791.0049.0 %ผ่าน14,872.242,734.4081.6 %ผ่าน
รวม 869,049 442,791 49.05 % ผ่าน 14,872 2,734 81.61 % ผ่าน