สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม388,561.75272,438.0029.9 %ผ่าน6,683.505,310.2220.5 %ผ่าน
รวม 388,562 272,438 29.89 % ผ่าน 6,684 5,310 20.55 % ผ่าน