สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 87,268.1526,800.0069.3 %ผ่าน5,026.371,121.0077.7 %ผ่าน
รวม 87,268 26,800 69.29 % ผ่าน 5,026 1,121 77.70 % ผ่าน