สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร 94,283.43117,825.00-25.0 %ไม่ผ่าน5,032.62633.0087.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,401.881,609.6084.5 %ผ่าน480.1835.6992.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,935.95173.0096.5 %ผ่าน118.541.0099.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก7,763.2610,561.00-36.0 %ไม่ผ่าน343.55108.0068.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,658.325,509.0043.0 %ผ่าน965.3854.9594.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,818.295,027.8066.1 %ผ่าน406.0439.5390.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,070.62931.9593.4 %ผ่าน446.8869.2084.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,322.776,079.2866.8 %ผ่าน501.10102.2479.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,822.521,720.6278.0 %ผ่าน294.1457.0080.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,987.883,480.0065.2 %ผ่าน569.2937.5593.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,077.1514,052.00-16.4 %ไม่ผ่าน2,141.51117.3694.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาไม่ครบ773.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ26.91ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง11,357.556,182.8745.6 %ผ่าน462.1740.2291.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,607.475,454.0048.6 %ผ่าน840.120.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,111.0410,531.7330.3 %ผ่าน13,297.7852.9299.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า9,583.4611,244.00-17.3 %ไม่ผ่าน1,265.6955.2095.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง20,142.0213,450.0033.2 %ผ่าน1,367.90147.7289.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,262.243,340.0063.9 %ผ่าน250.4541.0683.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร41,854.20143,441.00-242.7 %ไม่ผ่าน1,524.13142.5090.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,737.2810,295.5067.6 %ผ่าน978.45328.5366.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,766.763,048.0065.2 %ผ่าน259.3541.9783.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,348.441,743.2981.4 %ผ่าน718.620.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,580.443,464.0059.6 %ผ่าน561.412.8599.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,220.193,511.4378.4 %ผ่าน647.01201.4068.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,955.26481.0091.9 %ผ่าน92.7145.8250.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,892.065,568.0048.9 %ผ่าน1,974.67142.8792.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,616.842,220.0079.1 %ผ่าน391.3757.0085.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,581.3122,485.00-44.3 %ไม่ผ่าน2,932.3374.5897.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,491.872,892.0072.4 %ผ่าน282.549.0096.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,712.562,295.7380.4 %ผ่าน380.1693.8675.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,645.242,514.4062.2 %ผ่าน131.1660.6553.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,308.7814,287.0017.5 %ไม่ผ่าน2,602.66104.0896.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี13,015.8715,358.00-18.0 %ไม่ผ่าน265.8951.4780.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,871.274,554.3158.1 %ผ่าน1,230.23188.5884.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,244.985,850.2142.9 %ผ่าน454.530.9599.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,280.2320,859.00-46.1 %ไม่ผ่าน28,757.1757.0099.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,589.18682.0091.0 %ผ่าน270.9655.6579.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,227.103,239.5271.1 %ผ่าน2,288.4585.5096.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,997.4115,013.15-7.3 %ไม่ผ่าน727.08181.5075.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,333.063,416.4072.3 %ผ่าน869.30123.5085.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,772.66978.3890.0 %ผ่าน196.8032.4683.5 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,881.0740,982.00-276.6 %ไม่ผ่าน551.62166.2569.9 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,162.884,000.0044.2 %ผ่าน455.2049.5889.1 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,633.0615,900.00-108.3 %ไม่ผ่าน5,319.750.90100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,357.502,105.6066.9 %ผ่าน683.1732.0295.3 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,925.991,380.0080.1 %ผ่าน5,358.9933.7499.4 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี4,241.702,963.0030.1 %ผ่าน562.5527.0795.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,123.2759,640.00-269.9 %ไม่ผ่าน644.11135.0079.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,802.015,443.54-13.4 %ไม่ผ่าน167.642.2098.7 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,855.674,991.0049.4 %ผ่าน1,256.430.9599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,677.762,012.9969.9 %ผ่าน764.5360.9992.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,489.923,520.0053.0 %ผ่าน1,165.6126.9297.7 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,890.741,674.8575.7 %ผ่าน318.0913.2995.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,402.971,896.9670.4 %ผ่าน9,511.610.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,344.33757.3367.7 %ผ่าน56,559.3126.91100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ5,943.342,000.0066.3 %ผ่าน187.980.9599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,230.642,100.005.9 %ไม่ผ่าน18,648.81105.1299.4 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,133.993,176.0023.2 %ผ่าน726.570.9599.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,695.312,283.00-34.7 %ไม่ผ่าน17,096.712.22100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,263.251,388.0038.7 %ผ่าน19,178.5570.0499.6 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,996.401,920.003.8 %ไม่ผ่าน8,712.460.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,765.091,413.0075.5 %ผ่าน347.7370.7279.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,442.312,613.65-81.2 %ไม่ผ่าน34,538.540.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,567.333,887.8248.6 %ผ่าน1,239.3633.6997.3 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,315.704,044.00-74.6 %ไม่ผ่าน23,419.011.00100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่2,572.589,376.46-264.5 %ไม่ผ่าน595.7855.1990.7 %ผ่าน
รวม 730,964 686,838 6.04 % ไม่ผ่าน 285,330 4,595 98.39 % ผ่าน