สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม192,729.6737,000.0080.8 %ผ่าน13,337.05604.0095.5 %ผ่าน
รวม 192,730 37,000 80.80 % ผ่าน 13,337 604 95.47 % ผ่าน