สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ109,882.95154,000.00-40.1 %ไม่ผ่าน6,123.83368.0094.0 %ผ่าน
รวม 109,883 154,000 -40.15 % ไม่ผ่าน 6,124 368 93.99 % ผ่าน