สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา109,252.4752,000.0052.4 %ผ่าน5,276.50132.3597.5 %ผ่าน
รวม 109,252 52,000 52.40 % ผ่าน 5,277 132 97.49 % ผ่าน